Sık Sorulan Sorular

 

Dexcom G6 CGM System  

Hastalar sensörlerini nasıl çıkarabilir?
Dexcom G6 çocuklarda kullanıma uygun mudur?
Hastalar 10 günlük kullanım süresi boyunca sensörlerin ciltlerinde durmasını nasıl sağlayabilir?  Dexcom CLARITY  

Klinikler Dexcom Clarity uygulamasını kullanmaya nasıl başlayabilir?  
Dexcom Clarity için bilgisayar ve internet gereksinimleri nelerdir?  
Hastalar verileri kliniğimle nasıl paylaşabilir?  
Raporlar nasıl kaydedilir veya yazdırılır? 
Ham verileri dışa aktarabilir miyim? 
Dexcom Clarity'de hangi raporları görebilirim?
Hasta verilerini nasıl görüntüleyebilirim? 
Dexcom Clarity'nin ne zaman güncellendiğini nasıl anlayabilirim?
Dexcom Clarity hakkındaki sorularım için kiminle iletişime geçmeliyim?

 

Further information

Sorularım olursa kiminle iletişime geçmeliyim?

NEED HELP

Can’t find the answer to your question? Contact us, we are always ready to assist you with any questions you may have. 

 

References 

1 Chase HP, Messer L: Understanding Insulin Pumps and Continuous Glucose Monitors. 3rd ed. Denver: Children’s Diabetes Research Foundation, 2016. 

2 McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M: Medical adhesives and patient safety: State of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40:365–380; quiz E361–E362. 

3 Englert K, Ruedy K, Coffey J, et al.: Skin and adhesive issues with continuous glucose monitors: a sticky situation. J Diabetes Sci Technol 2014;8:745–751.  

4 Ives B, Sikes K, Urban A, et al.: Practical aspects of realtime continuous glucose monitors: the experience of the Yale Children’s Diabetes Program. Diabetes Educ 2010;36: 53–62.