Kanıtlanmış Sonuçlar

Tip 1 diyabeti olan, insülin kullanan hastalar için Dexcom Sürekli Glikoz İzleme (CGM) Sistemlerinin etkililiğini gösteren birçok kanıt bulunmaktadır. Dexcom CGM kullanımı, hastaların HbA1c ve Hedef Aralıkta Süre hedeflerine ulaşmasına ve  sürdürülebilir glisemik kontrol sağlamasına yardımcı olabilir.1,2,4 

Left Column Title

T1D hastalarında HbA1c'de %1,0 oranında düşüş*,1

Günde birden fazla enjeksiyon (MDI) halinde insülin alma rejiminde olan Dexcom CGM Sistemi kullanıcılarında, başlangıç ile karşılaştırıldığında 24 haftalık düzenli kullanım sonrasında A1C'de ortalama %1 oranda azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca, çalışmadaki gönüllülerin %52'sinde ≥%1 oranında A1C düşüşü görülmüştür.1 

yuva 1

yuva 1

Right Column Title

Hedef Aralıkta Daha Uzun Süre

Kısa süre önce yapılan bir klinik çalışmada, rt-CGM, insülin iletim yönteminden bağımsız olarak hastaların hedef aralıkta geçirilen süreyi ortalama olarak günde yaklaşık beş saat kadar artırmasına yardımcı olmuştur. 

Left Column Title

Hipoglisemide Azalma

Hipoglisemi, hastalarınızın sağlığı ve güvenliği için kayda değer bir risk barındırır. Dexcom CGM A1C'yi düşürebilmektedir; aynı zamanda, birçok çalışmada hipoglisemi durumunda geçen süreyi de azaltabileceği gösterilmiştir.1,4-8 

siddetli-hipoglisemi

yuva 1

Right Column Title

Uzun Süreli Gerçek Zamanlı CGM (rt-CGM) Kullanımında Hastalarda Sürdürülebilir HbA1c Düşüşü Gözlemlenmiştir 

Bugüne kadar yapılmış en uzun süreli CGM sonuç çalışması olan üç yıllık, gerçek hayatta yürütülen bir klinik araştırmada Dexcom G6 gibi gerçek zamanlı CGM (rt-CGM) Sistemlerinin kullanılmasının klinik etkisi vurgulanmıştır. 

T1D hastası olan ve rt-CGM kullanan çalışma katılımcılarında, insülin iletimi yönteminden bağımsız olarak kayda değer düzeyde daha düşük A1C seviyeleri, daha yüksek hedaf aralığında kalma (70-180 mg/dL) ve daha düşük aralık altında (<70 mg/dL) süre gözlemlenmiştir.2 

Left Column Title

Yaşam kalitesinde artış

Dexcom CGM'ye geçen hastalar, başlangıca/geleneksel tedaviye göre daha iyi genel esenlik ve yaşam kalitesi puanları bildirmiştir.

Yaşam Kalitesi

*Çalışma, Dexcom G5® Mobil CGM Sistemi ile aynı yazılımı kullanan Dexcom G4® PLATINUM CGM Sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

1 Beck RW vd. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J vd. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M vd. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L vd. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T vd. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M vd. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M vd. Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.